×

Już niebawem pierwszy konkurs!

Jak znaleźć odpowiedniego wnioskodawcę lub instytucję przyjmującą? Od dziś można zarejestrować się w wyszukiwarce Partner Search Tool, zapoznać z przewodnikiem dla wnioskodawców oraz obejrzeć film promocyjny. Pierwszy nabór wniosków programu POLONEZ BIS otwiera się już 15 września.

POLONEZ BIS nie jest zwykłym grantem, a wszechstronnym programem integrującym badania naukowe, staże w instytucjach pozaakademickich oraz szkolenia rozwijające kompetencje miękkie. W trzech naborach zrekrutowanych zostanie 120 doświadczonych zagranicznych naukowców, którzy na 24 miesiące przeprowadzą się do Polski, aby prowadzić swoje badania podstawowe nad Wisłą.

Wnioskodawcami w programie POLONEZ BIS mogą być naukowcy posiadający doktorat lub przynajmniej 4-letnie pełnoetatowe doświadczenie badawcze, którzy w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej 2 lata mieszkali i pracowali poza Polską. Wybór tematu i dyscypliny należy do kandydatów, którzy wnioski złożą wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami.

Z myślą o naukowcach i instytucjach, nadal szukających odpowiednich partnerów, powstała wyszukiwarka POLONEZ BIS Partner Search Tool. Profile mogą w niej założyć naukowcy chcący przyjechać do Polski, potencjalne instytucje przyjmujące oraz instytucje zainteresowane zaproszeniem naukowców na krótkie staże. Zarejestrowani użytkownicy wypełniają następnie krótką ankietę, która będzie widoczna w otwartej części bazy.

– Publikacja profilu w POLONEZ BIS Partner Search Tool nie jest obowiązkowa – zaznacza Jolanta Palowska z Działu Współpracy Międzynarodowej NCN. – Zachęcamy jednak do skorzystania z tej opcji. Im więcej ofert w bazie, tym łatwiej będzie kandydatom i instytucjom nawiązać bezpośredni kontakt i podjąć współpracę.

Dla wnioskodawców przygotowano publikację przewodnikową „POLONEZ BIS Guide for Applicants”, w której można znaleźć informacje o procesie rekrutacji oraz warunkach programu.

Pierwszy nabór wniosków rozpoczyna się 15 września i potrwa do 15 grudnia – kolejne konkursy w marcu i wrześniu 2022.

Aktualności o programie można śledzić również zapisując się do newslettera oraz w mediach społecznościowych.