×
POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polityka prywatności POLONEZ BIS  wersja 1.0 z 1 marca 2021 r. 

Wstęp

Polityka prywatności POLONEZ BIS jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Poniżej opisujemy, w jaki sposób strona POLONEZ BIS zbiera, wykorzystuje i ujawnia informacje.

Niniejsza Polityka prywatności dotyczy sytuacji, w których odwiedzają Państwo serwis internetowy POLONEZ BIS i korzystają z jego treści, zakładek lub formularzy, które odsyłają do Polityki prywatności lub na których wyświetla się link do niej. Dodatkowo, możemy prosić Państwa o wyrażenie zgody na warunki świadczenia usług dostępnych na stronie.

O nas

POLONEZ BIS to projekt realizowany przez Narodowe Centrum Nauki i współfinansowany z programu Horyzont 2020 w ramach działań „Marie Skłodowska-Curie” (COFUND).

Administratorem danych osobowych jest prowadzące program POLONEZ BIS Narodowe Centrum Nauki z siedzibą w Krakowie przy ul. Twardowskiego 16, 30-312 Kraków.

Ochrona danych osobowych jest ważną kwestią dla NCN i zespołu zarządzającego projektem POLONEZ BIS. Dlatego podjęliśmy środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić, że przepisy dotyczące ochrony danych są przestrzegane zarówno przez nas, jak i przez zewnętrznych usługodawców.

Za każdym razem, gdy udostępniamy dane osobowe stronom trzecim, zobowiązujemy je do stosowania odpowiednich zabezpieczeń celem zapewnienia ochrony danych osobowych i umożliwiamy im dostęp jedynie do danych osobowych niezbędnych do wykonania określonych zadań.

Możemy także być zobowiązani do udostępniania danych organom administracji rządowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Informacje o aktywności użytkowników strony

Podczas każdej wizyty na stronie internetowej POLONEZ BIS, strona automatycznie zbiera i przechowuje następujące dane przesyłane z przeglądarki użytkownika:

  • rodzaj i wersję przeglądarki internetowej
  • system operacyjny
  • adres odwiedzonej strony
  • adres strony odwiedzonej przed naszą witryną (adres URL strony odsyłającej)
  • czas zapytania serwera
  • adres IP użytkownika

POLONEZ BIS analizuje powyższe dane wyłącznie w celach statystycznych w celu pomiaru zainteresowania różnymi treściami opublikowanymi na stronie internetowej POLONEZ BIS. Dane te nie dają możliwości dotarcia do konkretnego użytkownika i nie są łączone z innymi źródłami informacji o odwiedzających. Dane zagregowane mogą być przekazywane stronom trzecim w celach sprawozdawczych.

Adresy IP są przechowywane przez 60 miesięcy w celu wykrywania i zapobiegania atakom na infrastrukturę. Po tym czasie adresy IP są usuwane. Dane zbierane podczas wizyt na stronie programu POLONEZ BIS przekazywane są podmiotom trzecim wyłącznie w przypadkach, gdy wymagają tego przepisy prawa lub orzeczenie sądowe oraz w przypadkach, gdy przekazanie ich jest konieczne w związku z postępowaniem  prawnym lub karnym spowodowanym atakiem na infrastrukturę projektu POLONEZ BIS. Dane takie nie będą przekazywane podmiotom trzecim z żadnego innego powodu.

Dane osobowe

W naszym serwisie dane osobowe są zbierane i przechowywane w formie bazy danych tylko w takim zakresie, w jakim jest to technicznie konieczne, w przypadku zapisu do konkretnej usługi np. newslettera POLONEZ BIS. Takie dane osobowe są wykorzystywane w celu zapewnienia użytkownikowi dostępu do konkretnej usługi. Dane osobowe nie są upubliczniane, o ile użytkownik nie wyrazi świadomej zgody na ich ujawnienie. Dane te mogą być także wykorzystane w celach  badawczych (np. oceny, ankiet) lub sprawozdawczych.

E-maile przesyłane do zespołu zarządzającego projektem  POLONEZ BIS

W przypadku wysłania wiadomości e-mail na dowolny adres podany w zakładce Kontakt, wiadomość i adres e-mail nadawcy będą wykorzystywane wyłącznie do celów korespondencyjnych. Nadawca wiadomości wyraża zgodę na przekazywanie tych danych do innych członków zespołu zarządzającego projektem POLONEZ BIS lub pracowników NCN w celu zapewnienia optymalnego wsparcia.

Prawo do informacji

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, uzupełnienia, przeniesienia lub żądania usunięcia, ograniczenia lub zaprzestania ich przetwarzania. W przypadku wyrażenia zgody na przekazywanie informacji o naszych usługach, użytkownik ma prawo do wycofania takiej zgody w każdej chwili.

W razie potrzeby uzyskania informacji o swoich danych osobowych oraz realizacji innych praw w stosunku do danych osobowych, które są przetwarzane przez Narodowe Centrum Nauki proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych za pomocą poczty elektronicznej na adres: iod@ncn.gov.pl.

Aktualizacje polityki

Niniejszy dokument to wersja 1.0  Polityki prywatności, obowiązująca od 1 marca 2021 r. W przypadku wprowadzenia zmian, w nagłówku dokumentu dodamy datę aktualizacji oraz numer nowej wersji.