×
Wnioskodawcy

Wnioskodawcy

Nabory wniosków w programie POLONEZ BIS zostały zakończone!

Jesteś naukowcem i masz doskonały pomysł na badania?
Zrealizujesz je w Polsce!

Szansa na rozwój kariery naukowej. Dowolnie wybrany temat, dyscyplina oraz instytucja przyjmująca w Polsce. Atrakcyjne wynagrodzenie. Dodatkowy grant na badania. Szkolenia i staże międzysektorowe.

Kto może złożyć wniosek?

 • obywatele dowolnego państwa, bez względu na narodowość, wiek i płeć
 • naukowcy z tytułem doktora lub co najmniej 4-letnim, pełnoetatowym, udokumentowanym doświadczeniem badawczym
 • osoby, które w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu nie mieszkały i nie pracowały w Polsce dłużej niż 12 miesięcy (naukowcy starający się o status uchodźcy będą mogli przedłużyć ten okres)
 • badacze gotowi zmienić miejsce pracy i przeprowadzić się do Polski na 2 lata – na cały okres realizacji projektu

Warunki finansowe

 • Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę oraz ubezpieczenie zdrowotne i społeczne zagwarantowane w Kodeksie Pracy
 • Atrakcyjne wynagrodzenie
  • Living and Mobility allowance: 4 465 euro miesięcznie brutto
  • Family allowance: 300 euro miesięcznie brutto (dla osób przyjeżdżających z rodzinami)
  • Special needs allowance: 200 euro miesięcznie brutto (dla osób z niepełnosprawnością)
 • Grant badawczy do 100 000 euro, m.in. na wynagrodzenia członków zespołu, zakup aparatury, koszty badań terenowych, wyjazdy na konferencje i staże międzysektorowe

Ocena wniosków
Finansowanie otrzymają najlepsze projekty badawcze, których kierownicy spełniają warunki konkursu i dysponują niezbędnym doświadczeniem naukowym oraz umiejętnościami do ich realizacji. Udział w programie powinien korzystnie wpłynąć na rozwój kariery naukowej Stażysty po zakończeniu projektu. NCN ocenia wnioski w sposób transparentny, bezstronny i rzetelny w dwuetapowej procedurze prowadzonej przez krajowych i międzynarodowych ekspertów. Częścią drugiego etapu oceny jest rozmowa kwalifikacyjna online. Szansę na finansowanie otrzymają projekty, które łącznie uzyskają co najmniej 70% punktów.