×

Przewodnik dla Instytucji

Jakie instytucje mogą przyjmować naukowców w ramach programu POLONEZ BIS? Czy jednostka może przyjąć naukowca, któremu nadała stopień doktora? Jakie będą kryteria oceny warunków oferowanych przez instytucje przyjmujące? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań w nowym Przewodniku dla instytucji.

Przewodnik skierowany jest do instytucji z siedzibą na terenie Polski, które chcą dowiedzieć się więcej na temat przyjmowania naukowców przyjeżdżających z zagranicy z zamiarem realizacji projektu w ramach programu POLONEZ BIS. Publikacja wyjaśnia jakie warunki musi spełnić instytucja aby móc przyjąć naukowca z zagranicy, jak wygląda proces wnioskowania z perspektywy instytucji oraz jakie obowiązki spoczywają na podmiocie przyjmującym.

Przewodnik ma charakter informacyjny i omawia wybrane aspekty dokumentacji konkursowej. Nie zastępuje on Uchwały nr 54/2021 Rady Narodowego Centrum Nauki z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację projektów badawczych finansowanych w konkursie POLONEZ BIS 1. W przypadku zaistnienia rozbieżności pomiędzy informacjami zawartymi w Przewodniku i zapisami regulaminu, te drugie mają charakter wiążący.

Aktualności o programie można śledzić również zapisując się do newslettera oraz w mediach społecznościowych.