×
Program

Program

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. W trzech konkursach, które ogłoszone zostaną w 2021 i 2022 roku, zrekrutowanych będzie 120 doświadczonych naukowców z całego świata. Przyjadą oni na 24 miesiące do Polski, aby prowadzić badania podstawowe w instytucjach publicznych lub prywatnych. Program uzupełni cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi w ramach staży międzysektorowych.

POLONEZ BIS jest skierowane do naukowców zainteresowanych rozwojem w środowisku najlepszych instytucji naukowych w Polsce. Program jest otwarty dla wszystkich kandydatów niezależnie od reprezentowanej dyscypliny naukowej, narodowości, wieku oraz płci. Laureaci wybrani w transparentny, bezstronny i rzetelny sposób, w dwuetapowej procedurze prowadzonej przez krajowych i międzynarodowych ekspertów, sami wybiorą instytucję przyjmującą, w której poprowadzą swoje projekty, a także będą mieli okazję stworzyć własne plany rozwoju karier.

Program oferuje bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenie (53,5 tys. euro rocznie brutto), grant badawczy (do 100 tys. euro) oraz kompleksowy program szkoleniowy, który podniesie nie tylko umiejętności naukowe, ale także kompetencje miękkie.

POLONEZ BIS będzie prowadzony przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), agencję rządową z ponad 8-letnim doświadczeniem w finansowaniu badań podstawowych w Polsce. Przebieg programu wesprą 4 instytucje partnerskie:

  • firma CRAC/Vitae z siedzibą w Cambridge, UK, pomoże Stażystom właściwie zaplanować dalszy rozwój kariery naukowej,
  • Fundacją Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki, podzieli się wiedzą ekspercką w zakresie Responsible Research and Innovation oraz zapewni promocję osiągnięć laureatów,
  • Fundacją Startup HUB Poland, zadba o rozwój współpracy naukowców z biznesem,
  • Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, doradzi stażystom, jak w praktyce realizować założenia polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open Access).

Instytucje przyjmujące

Projekt badawczy można realizować w dowolnie wybranej instytucji z siedzibą na terenie Polski, z wyjątkiem instytucji, która nadała Stażyście stopień doktora lub która zatrudniała go w okresie 3 lat bezpośrednio przed dniem ogłoszenia konkursu. Profil instytucji powinien odpowiadać charakterowi projektu badawczego.

Instytucja przyjmująca zapewni Stażystom opiekę naukową mentora w wybranej dziedzinie badań i wsparcie asystenta administracyjnego, który pomoże w zarządzaniu projektem. Instytucja przyjmująca otrzyma 20% ryczałt na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.

Harmonogram konkursów

POLONEZ BIS 1: wrzesień 2021 r. – grudzień 2021 r.
POLONEZ BIS 2: marzec 2022 r. – czerwiec 2022 r.
POLONEZ BIS 3: wrzesień 2022 r. – grudzień 2022 r.

Chcesz lepiej poznać program POLONEZ?

Obejrzyj wywiad z Laureatami poprzednich edycji programu: