×
Program

Program

Konkursy, zaplanowane w programie POLONEZ BIS, zostały rozstrzygnięte. Kolejne nabory nie są na razie planowane.

Program POLONEZ BIS jest współfinansowany przez Komisję Europejską i Narodowe Centrum Nauki w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND. W trzech konkursach, ogłoszonych w 2021 i 2022 roku, zrekrutowanych zostało 133 doświadczonych naukowców z całego świata. Do Polski przyjechali na 24 miesiące, aby prowadzić badania podstawowe w instytucjach publicznych lub prywatnych. Program uzupełnia cykl atrakcyjnych szkoleń oraz współpraca ze startupami i organizacjami pozarządowymi w ramach staży międzysektorowych.

POLONEZ BIS jest skierowany do naukowców zainteresowanych rozwojem w środowisku najlepszych instytucji naukowych w Polsce. Program jest otwarty dla wszystkich kandydatów niezależnie od reprezentowanej dyscypliny naukowej, narodowości, wieku oraz płci. Laureaci wybrani w transparentny, bezstronny i rzetelny sposób, w dwuetapowej procedurze prowadzonej przez krajowych i międzynarodowych ekspertów, sami wybiorą instytucję przyjmującą, w której poprowadzą swoje projekty, a także będą mieli okazję stworzyć własne plany rozwoju zawodowego.

Program oferuje bardzo atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym wynagrodzenie (53,5 tys. euro rocznie brutto), grant badawczy (do 100 tys. euro) oraz kompleksowy program szkoleniowy, który podniesie nie tylko umiejętności naukowe, ale także kompetencje miękkie.

Realizację programu wesprą 4 instytucje partnerskie:

  • firma CRAC/Vitae z siedzibą w Cambridge, UK, pomoże laureatom właściwie zaplanować dalszy rozwój kariery naukowej,
  • Fundacją Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki, podzieli się wiedzą ekspercką w zakresie Responsible Research and Innovation oraz zapewni promocję osiągnięć laureatów,
  • Fundacją Startup HUB Poland, zadba o rozwój współpracy naukowców z biznesem,
  • Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, doradzi laureatom, jak w praktyce realizować założenia polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych (Open Access).

Instytucje przyjmujące

Projekt badawczy można realizować w dowolnie wybranej instytucji z siedzibą na terenie Polski, z wyjątkiem instytucji, która zatrudniała Wnioskodawcę w okresie 3 lat bezpośrednio przed dniem zamknięcia konkursu. Wnioskodawcy, którzy planują realizować projekt POLONEZ BIS w instytucji, która nadała im stopień doktora musza spełnić dodatkowe warunki. Profil instytucji powinien odpowiadać charakterowi projektu badawczego.

Instytucja przyjmująca zapewni kierownikom projektów opiekę naukową mentora w wybranej dziedzinie badań i wsparcie asystenta administracyjnego, który pomoże w zarządzaniu projektem. Instytucja przyjmująca otrzyma 20% ryczałt na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.

Harmonogram konkursów

POLONEZ BIS 1: 15 września 2021 r. – 15 grudnia 2021 r. (nabór zamknięty)
POLONEZ BIS 2: 15 marca 2022 r. – 15 czerwca 2022 r. (nabór zamknięty)
POLONEZ BIS 3: 15 września 2022 r. – 15 grudnia 2022 r. (nabór zamknięty)

Chcesz lepiej poznać program POLONEZ?