×

Decyzje po I etapie oceny w konkursie POLONEZ BIS 1

Informujemy, że 28 marca 2022 roku wysłano decyzje dla wniosków, które nie zostały zakwalifikowane do II etapu oceny merytorycznej w konkursie POLONEZ BIS 1.

Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny albo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP), jeśli został podany.

Informacja wysłana z adresu: ncn.wnioski@ncn.gov.pl zawiera link, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Wiadomość jest automatyczna – prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku problemów z dostępem do decyzji prosimy o kontakt z opiekunem projektu pod adresem polonez@ncn.gov.pl.

Status wniosku można sprawdzić w systemie OSF.