×

4 dodatkowe projekty z finansowaniem!

W wyniku rezygnacji czworga wnioskodawców zakwalifikowanych w konkursach POLONEZ BIS 1 i POLONEZ BIS 3, Narodowe Centrum Nauki uruchomiło procedurę finansowania projektów z listy rezerwowej. Decyzję o przyznaniu środków finansowych otrzymały dwa projekty z zakresu nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce, jeden projekt z zakresu nauk o życiu oraz jeden projekt z zakresu nauk ścisłych i technicznych.

W konkursie POLONEZ BIS 3 decyzję o przyznaniu środków otrzymały trzy dodatkowe projekty. Dr Leila Elyasi będzie pracować w Instytucie Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej im. M. Mossakowskiego PAN nad potencjałem regeneracyjnym komórek macierzystych z zębów mlecznych w leczeniu choroby Alzheimera. Dr Cillian Ó Fathaigh, który będzie zatrudniony na Uniwersytecie Jagiellońskim, zbada rolę cyfrowej przestrzeni publicznej w wyrażaniu i uznawaniu niesprawiedliwości. . Trzeci z zakwalifikowanych projektów porowadzi dr Disha w Instytucie Chemii Fizycznej PAN. Będzie on dotyczył opracowania heterostruktur z kropek węglowych otrzymanych z bioodpadów i szkieletów metaloorganicznych do zbudowania platformy do drukowanych biosensorów

Dr Tom Whyman, który został laureatem POLONEZ BIS 1, podczas pobytu na Uniwersytecie Jagiellońskim zgłębi koncepcję „natalności” człowieka w filozofii Hannah Arendt w kontekście zapobiegania katastrofie klimatycznej i wychowywania kolejnych pokoleń w duchu walki ze zmianami klimatycznymi.

Dodatkowe listy rankingowe: POLONEZ BIS 1 oraz POLONEZ BIS 3.

Listy rezerwowe zostały zatwierdzone przez Zespoły Ekspertów i zawierają wnioski ocenione na co najmniej 70 punktów, które nie zmieściły się w kwocie środków finansowych przeznaczonych przez Radę Centrum na realizację projektów w ramach danej grupy dyscyplin. Centrum wydało projektom znajdującym się na listach rezerwowych decyzje o odmowie przyznania środków finansowych z zastrzeżeniem, że wniosek znajduje się na liście rezerwowej i może uzyskać finansowanie w przypadku rezygnacji innego projektu.