×

Przedsmak programu POLONEZ BIS

Nowa strona internetowa, newsletter, a także publikacja podsumowująca wcześniejsze edycje konkursu. Zbliża się program POLONEZ BIS, który oprócz atrakcyjnego wynagrodzenia da przyjeżdzającym do Polski naukowcom szansę na realizację własnych projektów badawczych i rozwój karier.

Program POLONEZ BIS, współfinansowany w ramach grantu Marie Skłodowska-Curie COFUND, jest skierowany do naukowców przyjeżdżających z zagranicy. W trzech naborach, z których pierwszy już za pół roku, Narodowe Centrum Nauki zrekrutuje 120 wybitnych naukowców, którzy przeprowadzą się do Polski na 24 miesiące, aby realizować swoje badania podstawowe. O projekty będą mogły starać się osoby posiadające doktorat lub 4-letnie doświadczenie badawcze, które w ciągu 3 lat przed dniem ogłoszenia konkursu przynajmniej 2 lata mieszkały i pracowały poza Polską.

Jakie projekty mogą liczyć na uzyskanie finansowania? Jakie korzyści program może przynieść jednostkom przyjmującym?  Zachęcamy do lektury katalogu „The POLONEZ experience – why it matters”, prezentującego 24 ze 109 projektów zrealizowanych w ramach pierwszej edycji programu POLONEZ. W swoich artykułach laureaci opowiadają o prowadzonych badaniach, ale także dzielą się bardziej osobistymi doświadczeniami z pobytu w Polsce. W publikacji znalazły się również wywiady z partnerami naukowymi stażystów oraz statystyki opisujące różne aspekty zrealizowanych projektów.

W POLONEZIE BIS naukowcy ponownie mogą liczyć na bardzo atrakcyjne warunki finansowe. Oprócz miesięcznego wynagrodzenia 4 465 euro brutto, otrzymają do 100 000 euro na realizację projektów badawczych. Wybór tematu i dyscypliny należy do kandydatów, którzy swoje wnioski będą składać wspólnie z instytucjami przyjmującymi w Polsce – swoimi przyszłymi pracodawcami. Mogą nimi zostać m.in.: ośrodki badawcze, uniwersytety, biblioteki naukowe, muzea, organizacje pozarządowe, szpitale, przedsiębiorstwa i każda instytucja z siedzibą na terenie Polski. Ważne aby profil instytucji odpowiadał charakterowi projektu badawczego.

Grant uzupełnią krótkie staże w instytucjach pozaakademickich oraz atrakcyjny program szkoleniowy. Realizację programu POLONEZ BIS wesprą organizacje partnerskie: firma Careers Research and Advisory Centre poprowadzi szkolenia, fundacja Startup HUB Poland pomoże w nawiązaniu kontaktów z biznesem, fundacja Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki będzie promować rezultaty projektów, a Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW doradzi jak w praktyce realizować założenia polityki otwartego dostępu do publikacji i danych naukowych.

Otwarcie pierwszego naboru wniosków w programie POLONEZ BIS już 15 września 2021 – kolejne konkursy w marcu i wrześniu 2022.