×
Projekty

Projekty

Odwiedź strony internetowe projektów i dowiedz się więcej o naukowcach, którzy już rozpoczęli swoje badania realizowane w ramach programu POLONEZ BIS.

Poniższa lista będzie sukcesywnie aktualizowana w miarę rozpoczynania nowych projektów.

Lista projektów:

Kierownik projektu: dr Jade Bajeot
Instytucja przyjmująca: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.technopregypt.iksio.pan.pl/index.php
Kierownik projektu: dr Katarzyna Janic
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Strona projektu: www.katjan21.web.amu.edu.pl
Kierownik projektu: dr Elena Popa
Instytucja przyjmująca: Jagiellonian University
Strona projektu: www.incet.uj.edu.pl/en_GB/polonez-bis-values-trust
Kierownik projektu: dr Nezihe Uzun
Instytucja przyjmująca: Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.cft.edu.pl/pracownik/nuzun
Kierownik projektu: dr hab. Maciej Łałowski
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Strona projektu: www.maclal1-polonezbis.web.amu.edu.pl
Kierownik projektu: dr Philipp Kunde
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.sites.google.com/view/polonez-acid
Kierownik projektu: dr Michael Pleyer
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Strona projektu: www.human.umk.pl/nauka/granty-pracownikow/metafora-i-semiotyka-w-interakcji
Kierownik projektu: dr Jérémie Soldner
Instytucja przyjmująca: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.ing.pan.pl/en/staff/staff-websites/jeremie-soldner/research-project-ncn-polonez
Kierownik projektu: dr Thomas Zlosnik
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Gdański
Strona projektu: spacetime.ug.edu.pl
Kierownik projektu: dr Marek Kopicki
Instytucja przyjmująca: Politechnika Poznańska
Strona projektu: www.lrm.put.poznan.pl/products-of-experts-for-robotic-manipulation/
Kierownik projektu: dr hab. Jose Ferreira
Instytucja przyjmująca: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Strona projektu: www.imif.lukasiewicz.gov.pl/en/bagbone/
Kierownik projektu: mgr inż. Sundar Rathnarajan
Instytucja przyjmująca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Strona projektu: www.nanoseacon.zut.edu.pl/?id=15247&no_cache=1
Kierownik projektu: dr hab. Lukasz Grzybowski
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Warszawski
Strona projektu: www.sites.google.com/view/lukaszgrzybowski/emeep-project?authuser=0
Kierownik projektu: dr Francesco Testini
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.incet.uj.edu.pl/en_GB/polonez-bis-why-we-punish
Kierownik projektu: dr inż. Mieszko Wilk
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.stopertussis.project.uj.edu.pl/en_GB/start
Kierownik projektu: dr Aleksandra Kubiak-Schneider
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Wrocławski
Strona projektu: www.al-at.eu
Kierownik projektu: dr Mary-Celine Newbould
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Strona projektu: www.ukw.edu.pl/jednostka/sternews
Kierownik projektu: dr Anna Zdeb
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
Strona projektu: www.kft.umcs.lublin.pl/inspairing/
Kierownik projektu: dr Iwona Bielska
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum
Strona projektu: www.hedu.cm-uj.krakow.pl/
Kierownik projektu:dr Giulio Fornaroli
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.incet.uj.edu.pl/en_GB/polonez-bis-making-up
Kierownik projektu:dr Igor Di Marco
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Strona projektu: www.fizyka.umk.pl/permhoxet/
Kierownik projektu:dr Eniko Csata
Instytucja przyjmująca:Muzeum i Instytut Zoologii Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.miiz.waw.pl/en/programy-ue/polonez-bis-2
Kierownik projektu:dr Christoph Merdes
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.incet.uj.edu.pl/en_GB/polonez-bis-epistemic-injustice
Kierownik projektu:dr Orest Semotiuk
Instytucja przyjmująca: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.humoresearch.ispan.edu.pl/
Kierownik projektu:dr Pradeep Padhamnath
Instytucja przyjmująca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Strona projektu: www.plastmet.agh.edu.pl/pv_recyc-polonezbis/
Kierownik projektu:dr Helgi Sigurdsson
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Warszawski
Strona projektu: www.liquid-light.fuw.edu.pl
Kierownik projektu:dr Somnath Mahato
Instytucja przyjmująca: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii
Strona projektu: www.port.lukasiewicz.gov.pl/o-nas/projekty/projekt/peroled/
Kierownik projektu:prof. dr hab. Viktor Pergamenshchyk
Instytucja przyjmująca: Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.polonez-bis-quasi1d.cft.edu.pl/
Kierownik projektu:dr hab. Yaroslav Pavlyukh
Instytucja przyjmująca: Politechnika Wrocławska
Strona projektu: www.pavlyukh.wppt.pwr.edu.pl/
Kierownik projektu: dr Milan Chroust
Instytucja przyjmująca: Instytut Paleobiologii im. Romana Kozłowskiego PAN
Strona projektu: www.paleo.pan.pl/POLONEZ.html
Kierownik projektu: dr Nicola De Franceschi
Instytucja przyjmująca: Międzynarodowy Instytut Mechanizmów i Maszyn Molekularnych PAN
Strona projektu: www.membranemachines.com/polonez-bis-2
Kierownik projektu: dr Gargi Ghosh
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.sites.google.com/view/protha-polonezbis2/
Kierownik projektu: dr Taisiia Yurchuk
Instytucja przyjmująca: Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.oopreservation.tilda.ws/
Kierownik projektu: dr Karel Christiaan Innemée
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Warszawski
Strona projektu: www.nubianauthorities.archeologia.uw.edu.pl
Kierownik projektu: dr hab. inż. Serhii Kharchenko
Instytucja przyjmująca: Politechnika Lubelska
Strona projektu: www.wm.pollub.pl/polonez
Kierownik projektu: prof. dr Pablo Federico Cavagnaro
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Strona projektu: www.projekty.urk.edu.pl/index/site/8791
Kierownik projektu: dr Abbas Askar
Instytucja przyjmująca: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.bhg.camk.edu.pl/
Kierownik projektu: dr Noemie Cecile Combe
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Warszawski
Strona projektu: www.noemie-combe-23.webself.net/
Kierownik projektu: Jay Allen Zameska
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.incet.uj.edu.pl/en_GB/polonez-bis-individual-justification
Kierownik projektu: dr Borys Jerzy Kuca
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.sites.google.com/view/polonez-etmcnt
Kierownik projektu: dr hab. Eystein Hambro Dahl
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Strona projektu: www.eysdah1.web.amu.edu.pl/
Kierownik projektu: dr Michael Lintner
Instytucja przyjmująca: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.ing.pan.pl/pracownicy/michael-lintner/research-project-ncn-polonez
Kierownik projektu: dr David Osten
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Wrocławski
Strona projektu: www.sites.google.com/view/david-osten/home
Kierownik projektu: dr Venkateswarulu Mangili
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Strona projektu: www.arsgroup.amu.edu.pl/polonez-bis/
Kierownik projektu: prof. dr Inna Ivashchenko
Instytucja przyjmująca: Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Strona projektu: www.hdplm.net
Kierownik projektu: dr hab. Barbara Joanna Morawska
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Opolski
Strona projektu: www.unifdl.cs.uni.opole.pl
Kierownik projektu: dr Aniketkumar K Gade
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Strona projektu: www.polonez-bis-nanoferti.umk.pl/pages/home/
Kierownik projektu: dr inż. Marco Deiana
Instytucja przyjmująca: Politechnika Wrocławska
Strona projektu: www.lightg4life.pwr.edu.pl
Kierownik projektu: dr Davide Accomasso
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Warszawski
Strona projektu: www.sites.google.com/uw.edu.pl/polonezbis-lightdynamo
Kierownik projektu: dr Anna Irmina Zadrożna
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Gdański
Strona projektu: www.plaurci.ug.edu.pl
Kierownik projektu: dr Jakub Michał Szewczyk
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.szewczyk-jakub.github.io/polonezbis/
Kierownik projektu: dr Jędrzej Marcin Majewski
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Strona projektu: www.paleosuma.amu.edu.pl
Kierownik projektu: dr Wojciech Tomasz Kaftanski
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.incet.uj.edu.pl/en_GB/polonez-bis-the-moral-psychology
Kierownik projektu: dr Nicolas Serge Catherine De Pelsmaeker
Instytucja przyjmująca: Instytut Biologii Ssaków Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.distance-65.webselfsite.net
Kierownik projektu: dr Rémy Rodiac
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Warszawski
Strona projektu: www.scvpde.mimuw.edu.pl
Kierownik projektu: dr Daria Tashyreva
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Warszawski
Strona projektu: www.ibe.biol.uw.edu.pl/en/symbiozoans/
Kierownik projektu: dr Alessia Borghini
Instytucja przyjmująca: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Strona projektu: www.devol-alessiaborghini.my.canva.site/deep-volatiles-cycle-during-subduction-continental
Kierownik projektu: dr Ranjith Kumar Deivasigamani
Instytucja przyjmująca: Politechnika Śląska
Strona projektu: www.polsl.pl/rjo22-cone/en/project-sepsis-diagnosis/
Kierownik projektu: dr Andrea Bernier
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Strona projektu: www.sites.google.com/view/decode-lre/
Kierownik projektu: dr Maciej Michal Jankowski
Instytucja przyjmująca: Politechnika Gdańska
Strona projektu: www.deepbrainlab.com
Kierownik projektu: dr Tomasz Włodarski
Instytucja przyjmująca: Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.tomekwlodarski.com/polonez/
Kierownik projektu: dr Valentin Journé
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Strona projektu: www.journevalentin.wixsite.com/forestecol/s-projects-basic
Kierownik projektu: dr Matteo Vecchi
Instytucja przyjmująca: Instytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.isez.pan.krakow.pl/polonez-bis.html
Kierownik projektu: dr inż. Tobiasz Zygmunt Druciarek
Instytucja przyjmująca: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Strona projektu: www.ino.sggw.edu.pl/mite-borne/
Kierownik projektu: dr Callum Zavos Macrae
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.incet.uj.edu.pl/en_GB/polonez-bis-rownosc-wolnosc-i-dominacja
Kierownik projektu: dr Mathias Anders Boström
Instytucja przyjmująca: Ensemble3
Strona projektu: www.ensemble3.eu/applied-casimir-theory---polonez-bis-3
Kierownik projektu: dr Bhupendra Prakash Mishra
Instytucja przyjmująca: Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.camk.edu.pl/static/projekty/bbhagn/
Kierownik projektu: dr Disha Disha
Instytucja przyjmująca: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.bmofsens.pl
Kierownik projektu: dr Bernhard Schneider
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Wrocławski
Strona projektu: www.csaw.uwr.edu.pl/en/rubab
Kierownik projektu: dr Priti Sharma
Instytucja przyjmująca: Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni im. Jerzego Habera Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.mcp.ikifp.edu.pl/
Kierownik projektu: mgr Tymofii Khvan
Instytucja przyjmująca: Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Strona projektu: www.nomaten.ncbj.gov.pl/person-news/tymofi-khvan
Kierownik projektu: dr Tomasz Kuśmierczyk
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.bayes.ii.uj.edu.pl
Kierownik projektu: dr Rahman Mohammadpour
Instytucja przyjmująca: Instytut Matematyczny Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.sites.google.com/view/finsidsat/
Kierownik projektu: dr Samrat Das Adhikari
Instytucja przyjmująca: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.ichf.edu.pl/files/Projekty/Polonez_Bis_3/index.htm
Kierownik projektu: dr Silver Hamill Turren Cruz
Instytucja przyjmująca: Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.ichf.edu.pl/files/polonez_bis/index.htm
Kierownik projektu: dr Magdalena Anna Czekalska
Instytucja przyjmująca: Instytut Biologii Doświadczalnej im. Marcelego Nenckiego Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.cellbiophysics.nencki.edu.pl/home/research-topics/microfluidics