×

POLONEZ BIS wprowadza ułatwienia dla uchodźców z Ukrainy

Uproszczenie wymogów formalnych oraz kryteriów mobilności, a także częściowe zniesienie zakazu wcześniejszego zatrudnienia w jednostce przyjmującej w Polsce. Program POLONEZ BIS wprowadza specjalne ułatwienia dla badaczy i badaczek uciekających przed rosyjską agresją.

POLONEZ BIS wspiera naukowców i naukowczynie, których życie, wolność lub kariera naukowa są zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń. Dlatego Rada Narodowego Centrum Nauki wprowadziła specjalne ułatwienia dla tych wnioskodawców w konkursie POLONEZ BIS 2, którzy musieli opuścić Ukrainę w wyniku rosyjskiej inwazji i przybyli do Polski 24 lutego 2022 roku lub później.

Osoby, które uciekając przed wojną nie zabrały wymaganych dokumentów poświadczających posiadanie stopnia doktora lub co najmniej 4 lat doświadczenia badawczego w pełnym wymiarze czasu pracy, mogą zamiast nich załączyć do wniosku listy polecające od innych naukowców.

Uchodźcom i uchodźczyniom z Ukrainy do dopuszczalnego okresu 12 miesięcy pobytu w Polsce w czasie 3 lat przed ogłoszeniem naboru, nie wlicza się okresu pobytu w Polsce rozpoczynającego się 24 lutego 2022 r. lub później. Okres ten można natomiast wliczyć do przerw w karierze.

Badacze i badaczki, którzy 24 lutego 2022 r. lub później znaleźli zatrudnienie w polskich jednostkach mogą wnioskować o realizację projektu POLONEZ BIS 2 w tych jednostkach przyjmujących.

Ułatwienia dla wnioskodawców w konkursie POLONEZ BIS 2 dotyczą wyłącznie osób objętych Decyzją wykonawczą Rady UE 2022/382, tj. obywateli Ukrainy mieszkający przed 24 lutego 2022 roku w Ukrainie, obywateli państw trzecich, którzy są w stanie udowodnić, że przebywali w Ukrainie legalnie na podstawie zezwolenia na pobyt stały, osób które korzystały z ochrony międzynarodowej lub krajowej nad Dnieprem, a także członków rodzin tych osób.

Szczegółowe informacje na temat konkursu POLONEZ BIS 2 można znaleźć w zaktualizowanym Przewodniku dla wnioskodawców.