×

POLONEZ BIS 3 – wysyłka decyzji po ocenie formalnej

W dniu 2 lutego 2023 r. zostały wysłane decyzje dla wniosków, które nie spełniły wymagań formalnych w konkursie POLONEZ BIS 3.

Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na podany we wniosku adres e-mail.

Informacja wysłana z adresu: ncn.wnioski@ncn.gov.pl zawiera link, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Wiadomość jest automatyczna – prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku problemów z dostępem do decyzji prosimy o kontakt z opiekunem projektu pod adresem polonez@ncn.gov.pl.

Status wniosku można sprawdzić w systemie OSF.