×

POLONEZ BIS 1 – trzy dodatkowe projekty z finansowaniem!

W wyniku rezygnacji z realizacji projektów przez trzech laureatów konkursu POLONEZ BIS 1, Narodowe Centrum Nauki uruchomiło procedurę finansowania wniosków z listy rezerwowej. Decyzje o przyznaniu środków finansowych otrzymały dwa projekty z zakresu nauk ścisłych i technicznych oraz jeden z nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce.

Dr Laura Florentino Madiedo będzie pracować na Politechnice Wrocławskiej nad zwiększeniem produkcji H2 w procesie reformingu parowego biooleju poprzez opracowanie katalizatora na bazie renu. Dr Alexander Serzhikovich Ayriyan podczas pobytu na Wydziale Fizyki i Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego zrealizuje badania pt. „Bayesowska analiza równania stanu gęstej materii jądrowej”. Trzeci z zakwalifikowanych projektów będzie prowadzony przez Dr Mari Yamasaki w Centrum Archeologii Środziemnomorskiej UW i będzie dotyczyć postrzegania podwodnego świata przez starożytne społeczności wschodniej części basenu Morza Śródziemnego.

Zobacz dodatkową listę rankingową

Listy rezerwowe w ramach konkursu POLONEZ BIS 1 zostały zatwierdzone przez Zespoły Ekspertów i zawierają wnioski ocenione na co najmniej 70 punktów, które nie zmieściły się w kwocie środków finansowych przeznaczonych przez Radę Centrum na realizację projektów w ramach danej grupy dyscyplin. Centrum wydało projektom znajdującym się na listach rezerwowych decyzje o odmowie przyznania środków finansowych z zastrzeżeniem, że wniosek znajduje się na liście rezerwowej i może uzyskać finansowanie w przypadku rezygnacji innego projektu.