×

POLONEZ BIS 1 – dodatkowy projekt z finansowaniem

W wyniku rezygnacji jednego z wnioskodawców zakwalifikowanych w konkursie POLONEZ BIS 1 z realizacji projektu, Narodowe Centrum Nauki uruchomiło procedurę finansowania wniosków z listy rezerwowej. Decyzję o przyznaniu środków finansowych otrzymał jeden projekt z zakresu nauk ścisłych i technicznych.

Zobacz dodatkową listę rankingową

Listy rezerwowe w ramach konkursu POLONEZ BIS 1 zostały zatwierdzone przez Zespoły Ekspertów i zawierają wnioski ocenione na co najmniej 70 punktów, które nie zmieściły się w kwocie środków finansowych przeznaczonych przez Radę Centrum na realizację projektów w ramach danej grupy dyscyplin. Centrum wydało projektom znajdującym się na listach rezerwowych decyzje o odmowie przyznania środków finansowych z zastrzeżeniem, że wniosek znajduje się na liście rezerwowej i może uzyskać finansowanie w przypadku rezygnacji innego projektu.