×
Nasz zespół

Zespół programu POLONEZ BIS

Wsparcie administracyjne

jola

Jolanta Palowska, absolwentka Instytutu Filologii Angielskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Prowadziła zajęcia z językoznawstwa, pracowała jako tłumacz i redaktor, a w 2009 roku dołączyła do zespołu wsparcia projektów międzynarodowych w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Z Narodowym Centrum Nauki związana od 2017 roku. Kierownik projektu POLONEZ BIS, odpowiedzialna za bieżącą obsługę programu i raportowanie do Komisji Europejskiej.

_DSC4808-2

Przemysław Puchała, absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ. Pierwsze doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania projektami finansowanymi ze środków UE zdobywał podczas stażu realizowanego w ramach programu Erasmus+. Pracę dla Narodowego Centrum Nauki rozpoczął w listopadzie 2018 r., początkowo w Dziale Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, a następnie w Dziale Współpracy Międzynarodowej. W programie POLONEZ BIS jest odpowiedzialny za nadzór nad przebiegiem procesu raportowania wyników projektów do Centrum, w tym za weryfikację formalną raportów oraz kontakty z wnioskodawcami.

_ILE9660_JA-1024x2

Agnieszka Jędrzejczyk, absolwentka Wydziału Ogrodniczego na Uniwersytecie Rolniczym (UR). Ukończyła również studia podyplomowe w zakresie zarządzania transferem technologii na UR, zarządzania zasobami ludzkimi na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie i informatyki stosowanej na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH). Karierę zawodową rozpoczęła na AGH na stanowisku pracownika administracyjnego. Posiada wieloletnie doświadczenie w wspieraniu naukowców na wszystkich etapach ubiegania się o finasowanie badań i w trakcie realizacji projektów badawczych. Pracę dla Narodowego Centrum Nauki rozpoczęła w 2011 roku, początkowo w Dziale Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, następnie w Dziale Obsługi Wniosków oraz obecnie w Dziale Współpracy Międzynarodowej. W programie POLONEZ BIS odpowiedzialna za kontakty z wnioskodawcami i laureatami oraz za monitorowanie aspektów etycznych realizowanych projektów.

_DSC4794-2

Piotr Malinowski, absolwent Instytutu Dziennikarstwa, Mediów i Komunikacji Społecznej UJ. Współpracował z mediami w Polsce, Ukrainie i Słowenii. W programie POLONEZ BIS jest odpowiedzialny za promocję oraz kontakty z wnioskodawcami. 

Koordynatorki dyscyplin

IMG_7803

Anna Fiust, absolwentka Międzywydziałowych Studiów – Biotechnologia na Uniwersytecie Rolniczym (UR) w Krakowie. W trakcie swojej pracy naukowej brała udział w realizacji kilku projektów naukowych z zakresu biotechnologii, genetyki i fizjologii roślin, w tym była kierownikiem projektu PRELUDIUM przyznanego przez Narodowe Centrum Nauki. Od 2019 roku zatrudniona w Narodowym Centrum Nauki na stanowisku Koordynatora Dyscyplin w dziale Nauk o Życiu. W Programie POLONEZ BIS łączy rolę koordynatora w zakresie Nauk o Życiu z koordynacją procesu oceny wniosków we wszystkich edycjach konkursowych.

IMG_7863

Anita Bielańska, absolwentka Filologii Włoskiej i Filmoznawstwa UJ, badaczka kinematografii włoskiej. Pracuje jako Koordynator Dyscyplin NCN od listopada 2020. W konkursie POLONEZ BIS odpowiedzialna za koordynowanie procesu ewaluacji wniosków złożonych w obszarze nauk Humanistycznych, Społecznych i o Sztuce.