×

Konkurs POLONEZ BIS 3 rozstrzygnięty!

47 projektów z łącznym budżetem 48,1 milionów złotych zrealizują badacze i badaczki z całego świata, którzy przyjadą do Polski w ramach konkursu POLONEZ BIS 3.

W rozstrzygniętym właśnie trzecim i ostatnim konkursie programu POLONEZ BIS złożono w sumie 230 wniosków. Po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej 47 projektów zostało zakwalifikowanych do finansowania. Wskaźnik sukcesu wyniósł 20,4%. Zrealizowane zostaną 23 (49%) projekty z zakresu nauk ścisłych i technicznych, 12 (25,5%) z dziedziny nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce oraz 12 (25,5%) z dziedziny nauk o życiu.

Naukowcy i naukowczynie nagrodzeni w konkursie POLONEZ BIS 3 przyjadą do Polski m.in. z Indii, USA, Wielkiej Brytanii, Włoch, Singapuru, Szwecji, Izraela, Estonii, Turcji, Czech czy Australii. Narodowe Centrum Nauki i Komisja Europejska przyznały łącznie 48,1 mln zł na sfinansowanie projektów w tym konkursie.

Lista rankingowa

Wysyłka decyzji

Informujemy, że 24 maja 2023 r. zostały wysłane decyzje do wnioskodawców, których projekty były oceniane w II etapie ewaluacji.

Przypominamy, że decyzje dyrektora Narodowego Centrum Nauki doręczane są wnioskodawcy w formie dokumentu elektronicznego na wskazany we wniosku adres elektroniczny albo na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP ePUAP), jeśli został podany.

Informacja wysłana z adresu: ncn.wnioski@ncn.gov.pl zawiera link, z którego można pobrać decyzję dyrektora Narodowego Centrum Nauki.

Wiadomość jest automatyczna – prosimy na nią nie odpowiadać. W przypadku problemów z dostępem do decyzji prosimy o kontakt z opiekunem projektu pod polonez@ncn.gov.pl.

Status wniosku można sprawdzić w systemie OSF.