×
Instytucje przyjmujące

Instytucje przyjmujące

Projekt badawczy można realizować w dowolnie wybranej instytucji z siedzibą na terenie Polski, z wyjątkiem instytucji, która nadała Stażyście/Stażystce stopień doktora lub która zatrudniała go/ją w okresie 3 lat bezpośrednio przed dniem ogłoszenia konkursu. Profil instytucji powinien odpowiadać charakterowi projektu badawczego.

Instytucja przyjmująca zapewni Stażystom opiekę naukową mentora w wybranej dziedzinie badań i wsparcie asystenta administracyjnego, który pomoże w zarządzaniu projektem. Instytucja przyjmująca  trzyma 20% ryczałt na koszty pośrednie związane z zarządzaniem projektem.