×
Fellows

Fellows

Serdecznie gratulujemy wszystkim 50 doskonałym Kierownikom Projektów, którzy uzyskali finansowanie w pierwszym konkursie programu POLONEZ BIS. W tej sekcji można znaleźć informacje przydatne dla osób realizujących projekty. Podstrona będzie uzupełniana na bieżąco o instrukcje, wzory dokumentów, przewodniki, itp.

Wademekum

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z Wademekum dla Kierowników Projektów w programie POLONEZ BIS. Przewodnik zawiera praktyczne informacje dotyczące realizacji indywidualnych projektów badawczych i odpowiada na wiele pytań dotyczących programu. Wademekum dla Kierowników Projektów.

Umowa o finansowanie

Umowy o finansowaniu, które zostały pomyślnie dostarczone do NCN, czekają obecnie na sprawdzenie pod względem formalnym. Przypominamy, że zostaną one podpisane przez Dyrektora NCN dopiero po otrzymaniu przez nas dokumentu potwierdzającego zatrudnienie Kierownika Projektu przez Podmiot Przyjmujący na warunkach określonych w §2 ust. 1-2 umowy o finansowaniu (tzn. na cały okres realizacji projektu, na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, wyłącznie w celu wykonywania zadań badawczych i udziału w szkoleniach związanych z realizacją projektu POLONEZ BIS).

Potwierdzenie zatrudnienia powinno być złożone w formie elektronicznej (podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym w formacie PAdES przez przedstawiciela Instytucji Przyjmującej), na adres Elektronicznej Skrzynki Podawczej Narodowego Centrum Nauki: /ncn/SkrytkaESP, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia zatrudnienia. Zatrudnienie na potrzeby projektu POLONEZ BIS musi rozpocząć się w dniu rozpoczęcia projektu.

 

Polska wiza

Kierownicy Projektów POLONEZ BIS, którzy są obywatelami krajów nie objętych ruchem bezwizowym (lista państw), muszą przed przyjazdem uzyskać wizę do Polski. Wizy wydawane są przez polskie ambasady/konsulaty znajdujące się za granicą (lista jednostek konsularnych).

Kierownicy Projektów powinni ubiegać się o wizę krajową typu D, a jako cel przyjazdu wskazać “naukowiec/badacz, w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych”. Ten typ wizy wydawany jest maksymalnie na rok w celu prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych.

Więcej informacji na temat procedur uzyskiwania wiz znajduje się na stronie Euraxess Poland (link): oraz na stronie polskiego MSZ (link).