×
Projekty

Projekty

Odwiedź strony internetowe projektów i dowiedz się więcej o naukowcach, którzy już rozpoczęli swoje badania realizowane w ramach programu POLONEZ BIS.

Poniższa lista będzie sukcesywnie aktualizowana w miarę rozpoczynania nowych projektów.

Lista projektów:

Kierownik projektu: dr Jade Bajeot
Instytucja przyjmująca: Instytut Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.technopregypt.iksio.pan.pl/index.php
Kierownik projektu: dr Katarzyna Janic
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Strona projektu: www.katjan21.web.amu.edu.pl
Kierownik projektu: dr Elena Popa
Instytucja przyjmująca: Jagiellonian University
Strona projektu: www.incet.uj.edu.pl/en_GB/polonez-bis-values-trust
Kierownik projektu: dr Nezihe Uzun
Instytucja przyjmująca: Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.cft.edu.pl/pracownik/nuzun
Kierownik projektu: dr hab. Maciej Łałowski
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Strona projektu: www.maclal1-polonezbis.web.amu.edu.pl
Kierownik projektu: dr Philipp Kunde
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.sites.google.com/view/polonez-acid
Kierownik projektu: dr Michael Pleyer
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Strona projektu: www.human.umk.pl/nauka/granty-pracownikow/metafora-i-semiotyka-w-interakcji
Kierownik projektu: dr Jérémie Soldner
Instytucja przyjmująca: Instytut Nauk Geologicznych Polskiej Akademii Nauk
Strona projektu: www.ing.pan.pl/en/staff/staff-websites/jeremie-soldner/research-project-ncn-polonez
Kierownik projektu: dr Thomas Zlosnik
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Gdański
Strona projektu: spacetime.ug.edu.pl
Kierownik projektu: dr Marek Kopicki
Instytucja przyjmująca: Politechnika Poznańska
Strona projektu: www.lrm.put.poznan.pl/products-of-experts-for-robotic-manipulation/
Kierownik projektu: dr hab. Jose Ferreira
Instytucja przyjmująca: Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ - Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki
Strona projektu: www.imif.lukasiewicz.gov.pl/en/bagbone/
Kierownik projektu: mgr inż. Sundar Rathnarajan
Instytucja przyjmująca: Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
Strona projektu: www.nanoseacon.zut.edu.pl/?id=15247&no_cache=1
Kierownik projektu: dr hab. Lukasz Grzybowski
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Warszawski
Strona projektu: www.sites.google.com/view/lukaszgrzybowski/emeep-project?authuser=0
Kierownik projektu: dr Francesco Testini
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.incet.uj.edu.pl/en_GB/polonez-bis-why-we-punish
Kierownik projektu: dr inż. Mieszko Wilk
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Jagielloński
Strona projektu: www.stopertussis.project.uj.edu.pl/en_GB/start
Kierownik projektu: dr Aleksandra Kubiak-Schneider
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Wrocławski
Strona projektu: www.al-at.eu
Kierownik projektu: dr Mary-Celine Newbould
Instytucja przyjmująca: Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
Strona projektu: www.ukw.edu.pl/jednostka/sternews