×
  • Najnowsze
  • Popularne
  • Ostatni miesiąc
  • Ostatni rok
  • Najstarsze

Strony projektów POLONEZ BIS już działają!

Co dzieje się w projektach programu POLONEZ BIS? Czego dotyczą realizowane badania? Kim są naukowcy, którzy przyjechali do Polski? O tym wszystkim będzie można dowiedzieć się na stronach www poszczególnych projektów. Pierwsze z nich są już dostępne w internecie.

POLONEZ BIS 1 – dodatkowy projekt z finansowaniem

W wyniku rezygnacji jednego z wnioskodawców zakwalifikowanych w konkursie POLONEZ BIS 1 z realizacji projektu, Narodowe Centrum Nauki uruchomiło procedurę finansowania wniosków z listy rezerwowej. Decyzję o przyznaniu środków finansowych otrzymał jeden projekt z zakresu nauk ścisłych i technicznych.

POLONEZ BIS 2 – Przewodnik dla Instytucji

Jakie instytucje mogą przyjmować naukowców w konkursie POLONEZ BIS 2? Jakie będą kryteria oceny instytucje przyjmujące? Odpowiedzi na te i wiele innych pytań w nowym Przewodniku dla instytucji.

POLONEZ BIS wprowadza ułatwienia dla uchodźców z Ukrainy

Uproszczenie wymogów formalnych oraz kryteriów mobilności, a także częściowe zniesienie zakazu wcześniejszego zatrudnienia w jednostce przyjmującej w Polsce. Program POLONEZ BIS wprowadza specjalne ułatwienia dla badaczy i badaczek uciekających przed rosyjską agresją. POLONEZ BIS wspiera naukowców i naukowczynie, których życie, wolność lub kariera naukowa są zagrożone, a także tych, którzy są zmuszeni do ucieczki lub zostali przesiedleni z powodu takich zagrożeń.